Uważaj na fałszywe strony internetowe, które podszywają się pod nas. Sprawdź adresy URL witryn i dane podmiotu prawnego. Unikaj niechcianych e-maili i zgłaszaj podejrzane działania.
Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękuje za twoją uwagę i współpracę. Zobacz więcej szczegółów

Wskazówki finansowe

Witamy w sekcji Porady finansowe FPG, w której zapewniamy praktyczne i wnikliwe porady, które pomogą Tobie poruszać się po złożonym świecie finansów osobistych.

Candlestick Trading Mastery

Candlestick Trading Mastery: Beyond the Basics 

Candlestick Trading Mastery: Beyond the Basics Understanding and efficiently utilizing cross-currency pairs is essential for any trader looking to broaden their trading horizons. Fortune Prime Global (FPG), as a leading ECN broker, provides valuable insights into how

Read More »
Advanced Techniques for Price Action Trading

Advanced Techniques for Price Action Trading 

Advanced Techniques for Price Action Trading Price action trading, a method that relies on historical prices to predict future market movements, is a cornerstone in the trading strategies at Fortune Prime Global (FPG). This article delves into

Read More »

FPG Live Support

Welcome to FortunePrime Live Support.
Please select how you would like to be contacted.

FPG Live Support

Welcome to FortunePrime Live Support.
Please select how you would like to be contacted.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.

WeChat: FPG_01

Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.